Polityka prywatności Serwisu „PożyczkiCredyty24”.

 • Postanowienia ogólne
 1. Administratorem danych osobowych w ramach Serwisu pozyczkikredyty24 jest pozyczkikredyty24. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zmianami). Dane osobowe podawane są przez Użytkownika w sposób dobrowolny i będą przetwarzane w celach marketingowych pozyczkikredyty24. W razie wyrażenia zgody przez Użytkownika, dane osobowe mogą być, przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępnianie podmiotom współpracującym z pozyczkikredyty24. z branży pozabankowej (pożyczkowej).
 2. Serwis gromadzi dane  w czasie rejestracji, którymi są: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email. Dane, które są zbierane w sposób automatyczny to: adres IP, nazwa domeny, dane identyfikacyjne przeglądarki, typ systemu operacyjnego i inne dane, które są automatycznie przekazywane przez przeglądarki.
 3. pozyczkikredyty24 nie sprzedaje, nie udostępnia i nie wypożycza innym podmiotom, osobom fizycznym i instytucjom, danych osobowych swoich Użytkowników. Odstępstwo od tej reguły może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą lub na prośbę Użytkownika.
 4. pozyczkikredyty24 przetwarza dane osobowe po wyrażeniu zgody przez użytkownika na ich przetwarzanie, poprzez zaznaczenie widocznego i odpowiedniego przycisku wyboru podczas rejestracji w serwisie, na formularzu kontaktowym, w oknie chatu lub podczas zapisywania się na newsletter.
 5. Osoba powierzająca pozyczkikredyty24 swoje dane osobowe w każdym czasie ma prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Modyfikacja lub usunięcie danych może zostać zgłoszone na adres: zapytac@pozyczkikredyty24.pl
 6. Do danych osobowych przekazywanych do pozyczkikredyty24 mają dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy pozyczkikredyty24 oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone odpowiednie upoważnienia.
 7. pozyczkikredyty24 przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze. zm.) oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, oraz przed ich utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 • Polityka cookie
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Cookie nie zawiera danych osobowych.
 2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest pozyczkikredyty24 z siedzibą w
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem Serwisu i stosowanych w nim rozwiązań, zasady określone w niniejszej polityce prywatności mogą ulec zmianie. O wszelkich zmianach zasad polityki prywatności pozyczkikredyty24 informuje z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed wprowadzeniem zmian, poprzez zamieszczenie nowej treści polityki prywatności na stronie internetowej Serwisu. Zmiany te jednak nie mogą ograniczyć zakresu ochrony Użytkowników lub w jakikolwiek inny sposób naruszać bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników. Zmiany nie mogą naruszać w żaden sposób praw nabytych Użytkowników.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub ochrony Twoich danych, prosimy o kontakt mailowy na adres: zapytac@pozyczkikredyty24.pl.